ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้น คลิกที่ปุ่มสีแดงเพื่อรับแคตตาล็อก ระบบจะส่งท่านไปยังหน้า Catalog Online

ท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าทาง Email ภายใน 24 ชม. พร้อมกับข้อมูลสินค้าที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น